Bildiri Gönderimi


• Bildiri özeti son gönderim tarihi 2 Şubat 2024'tür.

• Bildiri tam metinleri 2 Ağustos 2024 tarihine kadar ifig@uskudar.edu.tr adresine gönderilmelidir.

• Bildiri özeti yazım kuralları için buraya tıklayınız.

• Bildiri özetleri sadece sempozyumun internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sözlü bildiri sunumları online veya yüz yüze, poster bildiri sunumları ise sadece yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.

• Web sitesinde yer alan form doldurulduktan sonra Word formatındaki özetler ilgili alana eklenmelidir. 

• Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.

• Bildirilerin kabul edilmesinin ardından bildiri sunumu için kayıt ücreti ödenmelidir.

• Ücret ödemesi yapıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacağı için yeniden form doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.

Önemli Tarihler
13 Ekim 2023

Çağrıya çıkış

2 Şubat 2024

Özet gönderim için son tarih

15 Mart 2024

Kabul edilen özetlerin ilanı

5 Nisan 2024

Kayıt için son tarih

3 Mayıs 2024

Programın ilanı

15-16-17 Mayıs 2024

Sempozyum tarihi

14 Haziran 2024

Özet kitapçığının web sitesinde yayımlanması

2 Ağustos 2024

Tam metin gönderimi için son tarih

4 Ekim 2024

Elektronik bildiri kitabının yayımlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi