7.Uluslararası İletişim Günleri - 2020 başlıklı arşivlenmiş sayfayı görüntülemektesiniz. Aktif yıla geçiş yaparak güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

ifig 2020 banner rev zoom

Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyum Çağrısı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla ve düzenli olarak yapılmakta olan Uluslararası İletişim Günleri'nin yedincisinin Dijital Çağda İletişim Eğitimi başlığıyla 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle planlanan tarihte gerçekleştirilemeyen sempozyumun ileri bir tarihte ve de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu karara bağlı olarak sempozyum başvuru sürecine ilişkin tarihler ve katılım ücreti bilgileri güncellenmiştir.

2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen; dijital bağımlılık, dijital kültür, dijital dönüşüm gibi temalarla düzenlenen sempozyum dizisi ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi görmektedir. Katılımcı sayısı her yıl artan Uluslararası İletişim Günleri, YÖK ve TÜBİTAK’ın uluslararası bilimsel etkinlik kriterlerine uygundur. Geçen yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri’nin uluslararası bilimsel etkinlik kategorisinde TÜBİTAK desteği alması da bunu göstermektedir.

7. Uluslararası İletişim Günleri kapsamında düzenlenecek olan uluslararası sempozyumun bu yılki ana başlığı “Dijital Çağda İletişim Eğitimi” olarak belirlendi. Dijitalleşmenin medya sektöründe önemli dönüşümlere yol açtığı çağımızda bu sektöre eleman yetiştirmekte olan eğitim kurumlarının da bu dönüşüme uygun bir eğitim anlayışı geliştirmeleri kaçınılmazdır. İletişim fakültelerinde başlatılan akreditasyon süreçleri yükseköğretim kurumlarında mükemmeliyet standartlarına ve çağın gereklerine uyum çabalarının göstergesidir. İletişim eğitimine temel oluşturan müfredatın dijitalleşmenin gerekleri doğrultusunda güncellenmesi, eğitim öğretim araç, gereç ve tekniklerinin yeniden planlanması önem taşımaktadır. İletişim eğitimi veren kurumların çağa ayak uydurmaları hem sektörün beklentilerini karşılamak hem de yetiştirilen öğrencilerin mesleki başarıları açısından önemlidir. Ayrıca son aylarda dünyayı saran küresel salgınla birlikte dijital iletişim teknolojilerinin önemi çok daha güçlü biçimde hissedilmiş olup dünyanın bundan sonraki gidişatında da merkezi rolde olacakları açıklık kazanmıştır. Dolayısıyla da dijital çağda iletişim eğitimini tartışmak şimdi artık çok daha elzem hale gelmiş bulunuyor.

7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu’nda da iletişim eğitiminin tüm yönleriyle ele alınarak mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler yapılarak ve de geleceğe ilişkin öneriler geliştirilerek katkı sunulması amaçlanmaktadır.  Sempozyumda ortaya konulacak görüş ve düşünceler ilgili çevrelerle paylaşılacak, söz konusu katkıların uygulamaya dönüştürülmesi için çaba gösterilecektir.

Üç gün sürecek olan 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu’na aralarında Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Prof. Dr. Maureen Ellis, Prof. Dr. Erik Knudsen, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Prof. Dr. Oya Tokgöz, Doç. Dr. Salvatore Scifo ve Emre Kızılkaya’nın da yer aldığı yurt içi ve yurt dışından alanda tanınmış önemli akademisyenler katılacaktır. Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da sempozyum kapsamında düzenlenecek oturumlara alanda tanınmış akademisyenler moderatörlük yapacaktır.

7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, davetli konuşmacıların yanı sıra bildiri ve poster başvurularına da açık olan, uluslararasılık kriterlerine uygun, kör hakemli bilimsel bir etkinliktir. Etkinliğin bilim danışma (hakem) kurulunda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden önemli bilim insanları yer almaktadır.

Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

 • İletişim eğitimi ve akreditasyon
 • Dijital çağda iletişim bilimlerini yeniden düşünmek
 • Dijital çağda gazetecilik eğitimi
 • Dijital çağa radyocu yetiştirmek
 • Dijital çağa televizyoncu yetiştirmek
 • Dijital çağın sineması ve sinemacısı
 • Yeni medya eğitimi
 • Dijital çağda halkla ilişkiler eğitimi
 • Dijital çağda reklam ve reklamcı
 • Dijital çağda görsel iletişim tasarımı eğitimi
 • Dijital çağda iletişim sanatları eğitimi
 • İletişim eğitimi ve yapay zekâ
 • Dijital çağda medya sektörü: gereksinimler, beklentiler
 • Salgın dönemleri ve çevrimiçi eğitim
 • Dijital çağda kriz iletişimi ve eğitimi

Gönderilecek bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulunda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, kabul edilen çalışmalar bildiri özet kitapçığında basılacaktır. Bildiri tam metinleri ise elektronik ortamda yayımlanacak olan Sempozyum Bildiri Kitabında yer alacaktır. Bildiri özet metinlerinin en fazla 250 sözcük, bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında Etkileşim Dergisi yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

Bildiri özeti ve poster başvuruları için son tarih 30 Haziran 2020’dir. Tüm başvurular sempozyum websitesi üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen çalışmalar 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bildiri ve posterlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.

 

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Düzenleme Kurulu Başkanı

Üsküdar Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dekanı

 

 

Davetli Konuşmacılar


Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN Dijital Çağda Sinema

Prof. Dr. Erik KNUDSEN Finding The Personal Voice in Filmmaking

Prof. Dr. Halil NALÇAOĞLU Dijital Çağda İletişim Eğitiminin Geleceğini Düşünenlere İpuçları: alt_lab Örneği

Prof. Dr. Oya TOKGÖZ Dijital Çağda Gazetecilik Eğitimi

Doç. Dr. Salvatore SCIFO Communication and Media Education in the Twenties : Interconnection and Interdisciplinarity

Dr. Maureen ELLIS Communication as Critical Global Semiotics

Emre KIZILKAYA Bilgi ve Belirsizlik: Platformlar Çağında Medya

Önemli Tarihler
30 Haziran 2020

Özet Gönderimi için Son Tarih

31 Ağustos 2020

Kabul Edilen Özetlerin İlanı

23 Eylül 2020

Kayıt için Son Tarih

28 Eylül 2020

Özet Kitapçığın Web Sitesinde Yayınlanması

07 Ekim 2020

Programın İlanı

21-23 Ekim 2020

Sempozyum Tarihi

31 Aralık 2020

Tam Metin Gönderimi

31 Mart 2021

Elektronik Bildiri Kitabının Yayınlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi