6.Uluslararası İletişim Günleri - 2019 başlıklı arşivlenmiş sayfayı görüntülemektesiniz. Aktif yıla geçiş yaparak güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yazım Kuralları


Bildiri Özeti Yazım Kuralları

  • Başlığın tümü yazarın düzenleme kuruluna gönderdiği elektronik postada belirtilmelidir.
  • Başlık (ana başlık) 14 punto, büyük harflerle, koyu renkte ve sayfaya ortalanmış şekilde yazılmalıdır.
  • Yazar(lar)ın adı ve soyadı makalenin ana başlığının altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı bitiminde içinde üst yıldız * verilerek yazara ait bilgiler dipnot olarak, Times New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır.
  • Metin sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde, Times New Roman, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalı; paragraf girintisi 1,25 cm olarak tasarlanmalıdır.
  • Metinde aktarılan; gazete, kitap, dergi, sanat eserleri, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar ve marka isimleri gibi ifadeler eğik (italik) olarak yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme Kuralları

Kaynak gösterme, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim dergisinin yazım kuralları doğrultusunda yapılmalıdır. Etkileşim’de American Psychological Association Kuralları’nın (APA) metin içi kaynak gösterme yöntemi kullanılır.

Bilgi için tıklayınız: https://uskudar.edu.tr/tr/sureli-yayinlar/9/etkilesim-dergisi

Önemli Tarihler
15 Mart 2019

Bildiri Özet Başvurusu için Son Tarih

30 Mart 2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı için Son Tarih

19 Nisan 2019

Kayıt için Son Tarih

25 Nisan 2019

Programın İlanı

02-03 Mayıs 2019

Sempozyum Tarihi

30 Haziran 2019

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi için Son Tarih

Eylül 2019

Kongre Bildiri Kitabının Yayınlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi