İFİG 2024 Poster

 

11. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ / DİJİTAL EŞİTSİZLİK VE VERİ SÖMÜRGECİLİĞİ

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri’nin on birincisinin ana başlığı Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği olarak belirlendi. Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli (keynote) konuşmacıların da yer alacağı sempozyum, 15-16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde yüz yüze ve Zoom/Webinar üzerinden olmak üzere karma biçimde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda davetli konuşmacı oturumları için Türkçe-İngilizce simultane çeviri olanağından da yararlanılacaktır.

Dijitalleşme bir yandan sunduğu avantajlarla insan yaşamını çeşitli yönleriyle kolaylaştırırken, diğer yandan ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Her teknolojik gelişme insanlığa bir katkıdır elbet, ancak bu teknolojilerin kimler tarafından nasıl yönetildiği, hangi amaçlarla kullanıldığı da önemlidir. Dijital teknolojilerin avantaj ve dezavantajlarının da bu açıdan değerlendirilmesi gerekir.

Dijital teknolojilerin kullanıma girmesiyle insanlık yeni bir çağa girdi. Ancak bu teknolojiler acaba dünyadaki tüm insanlarca aynı oranda erişilebilir durumda mıdır? Dijital teknolojilerin kullanılabilmesinin, erişilebilir olmasının koşullarından biri okuryazarlıktır. Buna göre içerisinde yaşadığımız dünyada nüfusun önemli bir kısmı hâlâ eğitim olanaklarından yararlanamadığına, dolayısıyla da okuryazar olmadığına göre dijital teknolojilerin tüm insanlarca erişilebilir olması söz konusu değildir. O halde, dünyadaki güç ilişkileri ve de toplumsal eşitsizlikler açısından bakıldığında anlaşılan odur ki, nasıl ki önceki teknolojik devrim dünyanın güçlüler ve güçten yoksun olanlar olarak ikiye ayrılmasına ortam oluşturdu, bugünkü dijital teknolojik devrim de aynı geleneğin güçlenerek sürmesinde etkili olmaktadır. Dijital teknolojiyi kimler üretiyorsa, onun yönetim tarzını, kullanım biçimini, içerik üretim ve veri yükleme işini de onlar belirliyor. Söz konusu üretim ve yönetim ilişkilerinin dışında kalanlar ise bu sürecin içerisinde belirlenen ya da nesne konumunda ancak rol alabilirler. O halde dijitalleşmeyle birlikte yeni bir eşitsizlik ve de sömürgecilik biçiminin geliştiği söylenebilir. Bu sempozyumda da dijitalleşmeyle birlikte gelişen yeni eşitsizlik ve veri üzerinden gerçekleşen sömürgecilik biçimlerinin çeşitli yönleriyle tartışılması amaçlanmaktadır.

Üç gün sürecek olan 11. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu’na alanda uzman, uluslararası düzeyde tanınmış önemli bilim insanları davetli konuşmacı olarak çağrıldı. Prof. Dr. Nick Couldry (Londra Ekonomi Okulu), Prof. Dr. Ulises Ali Mejias (SUNY Oswego), Prof. Dr. Natalie Fenton (Goldsmiths Londra Üniversitesi), Prof. Dr. Elena Vartanova (Moskova Devlet Üniversitesi), Prof. Dr. Ümit Atabek (emekli öğretim üyesi), Prof. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) ve Prof. Dr. Haluk Geray (Ankara Üniversitesi) davetli konuşmacılar arasında yer almaktadır.

11. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu, davetli konuşmacıların yanı sıra bildiri başvurularına da açık olan, uluslararasılık ölçütlerine uygun, çift kör hakemli değerlendirme sürecini benimseyen bilimsel bir etkinliktir. Sempozyum, akademik teşvik ve doçentlik ölçütlerini karşılamakta olup, uluslararası bilimsel etkinlik kategorisinde TÜBİTAK desteği almaya da hak kazanmıştır. Etkinliğin Düzenleme ve Bilim Kurulu’nda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden saygın bilim insanları yer almaktadır. Sempozyumda sözlü bildiriler kabul edilmektedir.

Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte, bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

• Dijital teknolojiler
• Dijital kapitalizm
• Dijital eşitsizlik
• Veri sömürgeciliği
• Dijital emek
• Dijital medya ve içerik üretimi
• Dijitalleşme ve tekelleşme
• Dijitalleşme ve televizyonculuk
• Dijitalleşme ve gazetecilik
• Sosyal medya çalışmaları
• Dijitalleşme ve iletişim etiği
• Dijitalleşme ve algı yönetimi
• Dijitalleşme ve reklamcılık
• Dijital pazarlama
• Dijitalleşme ve halkla ilişkiler
• Dijitalleşme ve tasarım
• Dijital yerliler
• Dijital göçmenler
• Veri madenciliği
• Dijitalleşme ve yapay zeka çalışmaları
• Dijitalleşme ve sinema çalışmaları

Gönderilecek bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulu’nda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, kabul edilen çalışmalar Bildiri Özet Kitabı’nda basılacaktır. Bildiri tam metinleri ise elektronik ortamda yayımlanacak olan Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yer alacaktır. Bildiri özet metinlerinin en fazla 250, bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Etkileşim’in yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

Bildiri özetleri için son başvuru tarihi 9 Şubat 2024’tür. Tüm başvurular sempozyum web sitesi üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen çalışmalar 15 Mart 2024 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bildirilerinizi ve posterlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.


Davetli Konuşmacılar


Prof. Dr. Nick Couldry Data Elde Etme: Büyük Teknolojinin Yeni Sömürgeciliği

Prof. Dr. Ulises A. Mejias Data Elde Etme: Büyük Teknolojinin Yeni Sömürgeciliği

Prof. Dr. Natalie Fenton Dijital Çağda Eşitsizlik ve İstisna Rejimleri: Eşitlikçi Bir Hayal Üzerine Düşünme

Prof. Dr. Elena Vartanova Dijital Platformların Baskısı Altında Medya Sistemlerinin Yeniden Birleştirilmesi: Rusya'dan Kanıtlar

Prof. Dr. Ümit Atabek Kapitalizmin Yeni Aşaması: Dijital Veriye Dayalı Sömürü Düzeni

Prof. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir Sınırlardan Baytlara: Veri, Güç ve Dijital Sömürgeciliğin Küresel Mücadelesi

Prof. Dr. Haluk Geray Masaüstü Sömürgecilikten Bulut Köleci Sömürgeciliğe

Önemli Tarihler
13 Ekim 2023

Çağrıya çıkış

9 Şubat 2024

Özet gönderim için son tarih

15 Mart 2024

Kabul edilen özetlerin ilanı

5 Nisan 2024

Kayıt için son tarih

3 Mayıs 2024

Programın ilanı

15-16-17 Mayıs 2024

Sempozyum tarihi

14 Haziran 2024

Özet kitapçığının web sitesinde yayımlanması

2 Ağustos 2024

Tam metin gönderimi için son tarih

4 Ekim 2024

Elektronik bildiri kitabının yayımlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi