Tema ve Ana Konular


Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir tema ile düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin 11. yılında ana teması "Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği" olarak belirlenmiştir. Sempozyum aşağıdaki temaları kapsamakla birlikte ilgili diğer konu önerilerine de açıktır.

• Dijital teknolojiler
• Dijital kapitalizm
• Dijital eşitsizlik
• Veri sömürgeciliği
• Dijital emek
• Dijital medya ve içerik üretimi
• Dijitalleşme ve tekelleşme
• Dijitalleşme ve televizyonculuk
• Dijitalleşme ve gazetecilik
• Sosyal medya çalışmaları
• Dijitalleşme ve iletişim etiği
• Dijitalleşme ve algı yönetimi
• Dijitalleşme ve reklamcılık
• Dijital pazarlama
• Dijitalleşme ve halkla ilişkiler
• Dijitalleşme ve tasarım
• Dijital yerliler
• Dijital göçmenler
• Veri madenciliği
• Dijitalleşme ve yapay zeka çalışmaları
• Dijitalleşme ve sinema çalışmaları

Önemli Tarihler
13 Ekim 2023

Çağrıya çıkış

2 Şubat 2024

Özet gönderim için son tarih

15 Mart 2024

Kabul edilen özetlerin ilanı

5 Nisan 2024

Kayıt için son tarih

3 Mayıs 2024

Programın ilanı

15-16-17 Mayıs 2024

Sempozyum tarihi

14 Haziran 2024

Özet kitapçığının web sitesinde yayımlanması

2 Ağustos 2024

Tam metin gönderimi için son tarih

4 Ekim 2024

Elektronik bildiri kitabının yayımlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi