İletişim


11. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu Sekreteryası

Tel: 0 216 400 22 22 Dahili: #2443

ifig@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Neslihan BULUR

neslihan.bulur@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Zindan ÇAKICI

zindan.cakici@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Yezdan ÇELEBİ

yezdan.celebi@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Hakan KOLUMAN

hakan.koluman@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Osman TOSUN

osman.tosun@uskudar.edu.tr

Önemli Tarihler
13 Ekim 2023

Çağrıya çıkış

2 Şubat 2024

Özet gönderim için son tarih

15 Mart 2024

Kabul edilen özetlerin ilanı

5 Nisan 2024

Kayıt için son tarih

3 Mayıs 2024

Programın ilanı

15-16-17 Mayıs 2024

Sempozyum tarihi

14 Haziran 2024

Özet kitapçığının web sitesinde yayımlanması

2 Ağustos 2024

Tam metin gönderimi için son tarih

4 Ekim 2024

Elektronik bildiri kitabının yayımlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi