İletişim


9. Uluslararası İletişim Günleri Sekreteryası

Tel : 0216 400 22 22 Dahili: #2443

ifig@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Nihan Barlas

nihan.barlas@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Yezdan Çelebi

yezdan.celebi@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Selin Maden

selin.maden@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Zindan Çakıcı

zindan.cakici@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Osman Tosun

osman.tosun@uskudar.edu.tr

Önemli Tarihler
11 Mart 2022

Özet gönderim için son tarih

1 Nisan 2022

Kabul edilen özetlerin ilanı

15 Nisan 2022

Kayıt için son tarih

6 Mayıs 2022

Programın ilanı

16-17-18 Mayıs 2022

Sempozyum tarihi

7 Haziran 2022

Özet kitapçığının web sitesinde yayınlanması

15 Ağustos 2022

Tam metin gönderimi

1 Ekim 2022

Elektronik Bildiri Kitabının Yayınlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi