IFIG 2022

9. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ ÇAĞRI METNİ

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin dokuzuncusunun ana başlığı Dijital Çağda İletişim Çalışmaları olarak belirlendi. Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli (keynote) konuşmacıların da yer alacağı sempozyum, 16-17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde yüz yüze ve zoom/webinar üzerinden olmak üzere karma biçimde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda davetli konuşmacı oturumları için Türkçe-İngilizce simultane çeviri olanağından da yararlanılacaktır. 

İletişim çalışmaları dijital teknolojilerin de etkisiyle yeni açılımlarla yoluna devam etmektedir. Bir yandan geleneksel medya odaklı çalışmalar değişen toplumsal koşullar bağlamında güncellenerek sürdürülürken, diğer yandan da dijital/yeni medya odaklı araştırmalarla iletişim bilimlerinin ilgi ve etkinlik alanı çeşitlilik göstermektedir. Dijitalleşmenin etkisiyle iletişim alanındaki çalışmalar kitle iletişim ekseninden insan odaklı çalışmalara doğru açılım yaparak yeni paradigmaların geliştirilmesine de olanak vermektedir. Bu da alandaki yöntembilimsel, kuramsal ve kavramsal tartışmaların yeni boyutlar kazanarak devam etmesi anlamına gelir.

Üç gün sürecek olan 9. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu’nun davetli konuşmacıları arasında kurumsal iletişim ve yönetimi konusundaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Paul Argenti (Dartmouth Üniversitesi), iletişim ve kitle iletişim alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Nico Carpentier (Charles Üniversitesi /Prag), sosyoloji ve iletişim sosyolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Todd Gitlin (Columbia Üniversitesi), yeni medya ve iletişim çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Lemi Baruh (Koç Üniversitesi), semiyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Maureen Ellis (Londra Üniversitesi Akademisi), ve iki Pulitzer ödüllü gazeteci Paul Salopek (Out of Eden Walk Project, National Geographic) yer almaktadır.

9. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, davetli konuşmacıların yanı sıra bildiri başvurularına da açık olan, uluslararasılık kriterlerine uygun, çift kör hakemli değerlendirme sürecini benimseyen, bilimsel bir etkinliktir. 9. Uluslararası İletişim Günleri, uluslararası bilimsel etkinlik kategorisinde TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır. Ayrıca sempozyum, akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini de karşılamaktadır. Etkinliğin düzenleme ve bilim kurulunda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden saygın bilim insanları yer almaktadır.

 

Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte, bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

•    Yeni medya çalışmaları
•    Dijital çağda geleneksel medyanın dönüşümü
•    İletişim bilimlerinde yeni paradigmalar
•    İletişim bilimlerinde yeni metodolojik yönelimler
•    Yapay zekâ çalışmaları ve iletişim
•    Dijital çağda sinema çalışmaları
•    Dijital çağda televizyon çalışmaları
•    Dijital çağda radyo/podcast çalışmaları
•    Dijital çağda gazetecilik çalışmaları
•    Sosyal medya çalışmaları 
•    Dijital çağda popüler kültür çalışmaları
•    Dijital çağda görsel iletişim tasarımı çalışmaları
•    Dijital çağda reklamcılık çalışmaları
•    Dijital çağda pazarlama iletişimi çalışmaları
•    Dijital çağda halkla ilişkiler çalışmaları
•    Dijital çağda sanat ve tasarım çalışmaları
•    Dijital çağda kriz iletişimi çalışmaları
•    Dijital çağda sağlık iletişimi çalışmaları,

 

Gönderilecek bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulu’nda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, kabul edilen çalışmalar Bildiri Özet Kitabı’nda basılacaktır. Bildiri tam metinleri ise elektronik ortamda yayımlanacak olan Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yer alacaktır. Bildiri özet metinlerinin en fazla 250, bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Etkileşim’in yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.


Bildiri özetleri için son başvuru tarihi 4 Mart 2022’dir. Tüm başvurular sempozyum web sitesi üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen çalışmalar 2 Nisan 2022 tarihine kadar ilan edilecektir.


Bildirilerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Davetli Konuşmacılar


Prof. Dr. Paul A. Argenti Integrating Multiple Voices When Crafting a Corporate Brand Narrative

Prof. Dr. Nico Carpentier Materiality in the Digital Era: A Case Study on Antagonistic Nationalism and its Memorialisations in Cyprus

Prof. Dr. Todd Gitlin (1943-2022)

Doç. Dr. Lemi Baruh Thinking Beyond Data: What Privacy Means for Selfhood in an Age of Algorithmic In(ter)ferences

Dr. Maureen Ellis Metaphor: Mystic myth, Spirituality, Science

Önemli Tarihler
11 Mart 2022

Özet gönderim için son tarih

1 Nisan 2022

Kabul edilen özetlerin ilanı

15 Nisan 2022

Kayıt için son tarih

6 Mayıs 2022

Programın ilanı

16-17-18 Mayıs 2022

Sempozyum tarihi

7 Haziran 2022

Özet kitapçığının web sitesinde yayınlanması

31 Ağustos 2022

Tam metin gönderimi

Kasım 2022

Elektronik Bildiri Kitabının Yayınlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi