Tema ve Ana Konular


8. Uluslararası İletişim Günleri kapsamında düzenlenecek olan uluslararası sempozyumun ana başlığı “Dijital Çağda Kriz İletişimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

 • Dijitalleşme ve kriz iletişimi
 • Sağlık iletişimi
 • Covid-19 bağlamında kriz iletişimi ve yönetimi
 • Doğal afetlerde kriz iletişimi ve yönetimi
 • Kriz iletişimi, yönetimi ve sosyal medya
 • Kriz iletişimi, yönetimi ve halkla ilişkiler
 • Kriz iletişimi, yönetimi ve reklamcılık
 • Kriz iletişimi ve yönetiminde görsel iletişimin rolü
 • Kriz iletişimi ve yönetiminde sanat ve tasarımın rolü
 • Kriz iletişimi, yönetimi ve televizyon
 • Kriz iletişimi, yönetimi ve sinema
 • Salgın dönemlerinde çevrimiçi iletişim eğitimi
 • Kovid-19 salgını sürecinde alışveriş ve dijital pazarlama
 • Kriz durumlarında kurumsal ve örgütsel iletişim
 • Medya ve kriz haberciliği
 • Kovid-19 salgını sürecinde medya sektörü
Önemli Tarihler
15 Mart 2021

Özet gönderim için son tarih

2 Nisan 2021

Kabul edilen özetlerin ilanı

16 Nisan 2021

Kayıt için son tarih

7 Mayıs 2021

Programın ilanı

26-28 Mayıs 2021

Sempozyum tarihi

7 Haziran 2021

Özet kitapçığının web sitesinde yayınlanması

15 Eylül 2021

Tam metin gönderimi

1 Kasım 2021

Elektronik Bildiri Kitabının Yayınlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi