8.Uluslararası İletişim Günleri - 2021 başlıklı arşivlenmiş sayfayı görüntülemektesiniz. Aktif yıla geçiş yaparak güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

IFIG 2021

Afişi görmek için tıklayınız.

Sempozyum Çağrısı: Dijital Çağda Kriz İletişimi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin sekizincisinin ana başlığı Dijital Çağda Kriz İletişimi olarak belirlendi. Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli (keynote) konuşmacıların da yer alacağı sempozyum 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde zoom/webinar üzerinden gerçekleştirilecektir. Sempozyumda davetli konuşmalar için Türkçe-İngilizce simultane çeviri olanağından da yararlanılacaktır. 

Dünyamız son bir yıldır benzeri görülmemiş bir küresel salgınla mücadele etmektedir. Salgının tüm dünyada hızla yayılması bir anda bütün insanlığı yaşamın her boyutunda ciddi bir kriz durumuyla karşı karşıya bıraktı. Yaşamı neredeyse durma noktasına getiren söz konusu krizin yönetiminde bir yandan iletişimin önemi kendisini derinden hissettirirken, diğer yandan da dijital iletişim teknolojilerinin sürece nasıl etkin biçimde dahil edildiğine tanıklık etmekteyiz. Toplumsal yaşam alanlarının kısıtlandığı, insanların evlerine kapandığı, kendi özel yaşam alanlarına sığındığı bir dönemde toplumsal ilişkilerin, iş yaşamının, eğitimin, kültürel ve sanatsal etkinlik alanlarının dijital teknolojiler aracılığıyla önemli oranda çevrimiçi ortamlara taşınması bir yandan da dünyanın dijital bir devrimin eşiğinde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla da yaşanmakta olan bu kriz, dijitalleşme ekseninde iletişimin gücü üzerinde yeniden farklı boyutlarıyla düşünmeyi gerektirmektedir.

8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu’nda dijital iletişim teknolojileri ekseninde kriz iletişiminin, Covid-19 salgını odaklı olmak üzere çeşitli yönleriyle tartışılması amaçlanmaktadır. Sempozyumda paylaşılacak araştırmalar ile ortaya konulacak görüşler ilgili çevrelerle paylaşılacak, söz konusu katkıların uygulamaya dönüştürülmesi için çaba gösterilecektir.

Üç gün sürecek olan 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu’nun davetli konuşmacıları arasında kriz iletişimi ve yönetimi konusundaki çalışmalarıyla ün yapmış olan Prof. Dr. Paul Argenti (Darthmouth Üniversitesi), yine kriz iletişimi ve kriz medyası çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Simon Cottle (Cardiff Üniversitesi), iletişim yönetişimi ve stratejisi çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Ümit Atabek (Yaşar Üniversitesi), medya, iletişim ve kriz iletişimi alanında çok sayıda kitabı ve makalesi bulunan Doç Dr. Gregory Simons (Uppsala Üniversitesi), halkla ilişkilerde duygusal emek ve empati konusundaki araştırmalarıyla tanınan Dr. Liz Yeomans (Leeds Beckett Üniversitesi) ve gerek halkla ilişkiler sektöründeki profesyonel çalışmalarıyla gerekse de akademik alana katkılarıyla bilinen Fügen Toksü (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği-TÜHİD) yer alacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sempozyum kapsamında düzenlenecek oturumlara alanda tanınmış akademisyenlerin moderatörlük yapması planlanmaktadır. 

8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, davetli konuşmacıların yanı sıra bildiri başvurularına da açık olan, uluslararasılık kriterlerine uygun, çift kör hakemli değerlendirme sürecini benimseyen, bilimsel bir etkinliktir. Etkinliğin bilim kurulunda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden saygın bilim insanları yer almaktadır.

Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte, bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

•             Dijitalleşme ve kriz iletişimi

•             Sağlık iletişimi

•             Covid-19 bağlamında kriz iletişimi ve yönetimi

•             Doğal afetlerde kriz iletişimi ve yönetimi

•             Kriz iletişimi, yönetimi ve sosyal medya

•             Kriz iletişimi, yönetimi ve halkla ilişkiler

•             Kriz iletişimi, yönetimi ve reklamcılık

•             Kriz iletişimi ve yönetiminde görsel iletişimin rolü

•             Kriz iletişimi ve yönetiminde sanat ve tasarımın rolü

•             Kriz iletişimi, yönetimi ve televizyon

•             Kriz iletişimi, yönetimi ve sinema

•             Salgın dönemlerinde çevrimiçi iletişim eğitimi

•             Kovid-19 salgını sürecinde alışveriş ve dijital pazarlama

•             Kriz durumlarında kurumsal ve örgütsel iletişim

•             Medya ve kriz haberciliği

•             Kovid-19 salgını sürecinde medya sektörü

 

Gönderilecek bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulu’nda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, kabul edilen çalışmalar Bildiri Özet Kitabı’nda basılacaktır. Bildiri tam metinleri ise elektronik ortamda yayımlanacak olan Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yer alacaktır. Bildiri özet metinlerinin en fazla 250, bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi  Etkileşim’in yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

Bildiri özetleri için son başvuru tarihi 1 Mart 2021’dir . Tüm başvurular sempozyum web sitesi üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen çalışmalar 2 Nisan 2021 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bildirilerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Düzenleme Kurulu Başkanı,

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Onursal Başkan

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurul Başkanı

 

Davetli Konuşmacılar


Prof. Dr. Paul A. Argenti Pandemi ve Dijital Çağda Kriz İletişimi

Prof. Dr. Simon Cottle Medyada Pandemi Haberciliği

Prof. Dr. Ümit Atabek Krizler Çağında İletişim: Yeni İletişim Teknolojileri İşe Yarar mı?

Doç. Dr. Gregory Simons Kriz İletişimi Perspektifinden Zorunlu Koronavirüs Tecrit Anlatısına Karşı Dijital Direniş

Dr. Liz Yeomans İç Kriz İletişimi ve Duygu: Bir Anlamlandırma Yaklaşımı

Fügen Toksü Covid-19 Döneminde Liderlik ve Kriz Yönetimi

Önemli Tarihler
15 Mart 2021

Özet gönderim için son tarih

2 Nisan 2021

Kabul edilen özetlerin ilanı

16 Nisan 2021

Kayıt için son tarih

7 Mayıs 2021

Programın ilanı

26-28 Mayıs 2021

Sempozyum tarihi

7 Haziran 2021

Özet kitapçığının web sitesinde yayınlanması

15 Eylül 2021

Tam metin gönderimi

30 Kasım 2021

Elektronik Bildiri Kitabının Yayınlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi