Tema ve Ana Konular


10. Uluslararası İletişim Günleri kapsamında düzenlenecek olan uluslararası sempozyumun ana başlığı “Dijital Kapitalizm ve İletişim” olarak belirlenmiştir. Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

• Dijital kapitalizm
• Dijital medyanın ekonomi politiği
• Dijital emek
• Veri sömürgeciliği
• Yapay zekâ çalışmaları ve iletişim
• Dijital medyada içerik üretimi
• Dijitalleşme ve medyada tekelleşme
• Dijital çağda değişen televizyonculuk anlayışı
• Dijital çağda değişen gazetecilik anlayışı
• Sosyal medya çalışmaları
• Dijitalleşme ve sosyal medya
• Dijitalleşme ve algı yönetimi
• Dijitalleşme ve reklamcılıkta yeni anlayışlar
• Dijital pazarlama
• Dijitalleşme ve halkla ilişkilerde yeni anlayışlar
• Dijitalleşme ve tasarım
• Dijital yerliler
• Dijital göçmenler

Önemli Tarihler
19 Şubat 2023

Özet gönderim için son tarih

17 Mart 2023

Kabul edilen özetlerin ilanı

7 Nisan 2023

Kayıt için son tarih

5 Mayıs 2023

Programın ilanı

16-17-18 Mayıs 2023

Sempozyum tarihi

16 Haziran 2023

Özet kitapçığının web sitesinde yayımlanması

15 Ağustos 2023

Tam metin gönderimi

15 Ekim 2023

Elektronik bildiri kitabının yayımlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi