Yazım Kuralları


BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

• Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

• Bildiri özetlerinin tamamı, başlık adı ve yazar adı-soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet/Abstract metni paragraf girintisi olmadan tek bir paragraf halinde yazılmalıdır.

• Özet metninde kaynakça kullanılmaması gerekmektedir.

• Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az üç adet anahtar kelime yer almalıdır.

• Yazar(lar)ın adı ve soyadı özet başlığının altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı bitiminde üst yıldız (*) ile dipnot verilerek yazara ait bilgiler (unvan bilgileri, kurum bilgileri, iletişim bilgileri ve Orcid numaraları) dipnot olarak, Times New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır.

• Özet/Abstract başlıklarında tüm harfler büyük, ortalı, 12 punto ve düz/bold yazı tipi kullanılmalıdır. Özet/Abstract metinleri ve Anahtar Kelimeler/Key Words düz yazı tipi, 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. 

• Metinde aktarılan gazete, kitap, dergi, sanat eserleri, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar ve marka isimleri gibi ifadeler eğik(italik) olarak yazılmalıdır.

 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

• Sözlü sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır.

• Sözlü sunumlar, bildirinin yazıldığı dilde yapılmalıdır.

• Sözlü bildiri sunum süresi 15 dakikadır. 

 

BİLDİRİ TAM METNİ HAZIRLAMA KURALLARI 

• Bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Etkileşim’in yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi için tıklayınız: etkilesimdergisi.com

Önemli Tarihler
19 Şubat 2023

Özet gönderim için son tarih

17 Mart 2023

Kabul edilen özetlerin ilanı

7 Nisan 2023

Kayıt için son tarih

5 Mayıs 2023

Programın ilanı

16-17-18 Mayıs 2023

Sempozyum tarihi

16 Haziran 2023

Özet kitapçığının web sitesinde yayımlanması

15 Ağustos 2023

Tam metin gönderimi

15 Ekim 2023

Elektronik bildiri kitabının yayımlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi