Bildiri Gönderimi


BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

• Bildiri özeti son gönderim tarihi 1 Mart 2021'dir. (Bildiri özeti son gönderim tarihi 15 Mart 2021’e kadar uzatılmıştır.)

• Bildiri özetleri sadece sempozyumun internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks ve ya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Özetler web sitesinde yer alan form doldurulduktan sonra ilgili alana eklenmelidir. 

• Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.

• Bildirilerin kabul edilmesinin ardından, bildiri sunumu için kayıt ücreti ödenmelidir.

• Ücret ödemesi yapıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacağından, yeniden form doldurulmasına gerek bulunmamaktadır. 

BİLDİRİ TAM METİN GÖNDERİMİ

• Bildiri tam metni son gönderim tarihi 15 Eylül 2021'dir.

• Bildiri tam metinlerini "ifig@uskudar.edu.tr" adresine gönderebilirsiniz. 

Önemli Tarihler
15 Mart 2021

Özet gönderim için son tarih

2 Nisan 2021

Kabul edilen özetlerin ilanı

16 Nisan 2021

Kayıt için son tarih

7 Mayıs 2021

Programın ilanı

26-28 Mayıs 2021

Sempozyum tarihi

7 Haziran 2021

Özet kitapçığının web sitesinde yayınlanması

15 Eylül 2021

Tam metin gönderimi

1 Kasım 2021

Elektronik Bildiri Kitabının Yayınlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi