8.Uluslararası İletişim Günleri - 2021 başlıklı arşivlenmiş sayfayı görüntülemektesiniz. Aktif yıla geçiş yaparak güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yazım Kuralları


BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

• Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

• Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

• Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az üç adet anahtar kelime yer almalıdır.

• Yazar(lar)ın adı ve soyadı özet başlığının altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı bitiminde üst yıldız * verilerek yazara ait bilgiler (kurum bilgileri, iletişim bilgileri ve Orcid numaraları) dipnot olarak, Times New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır.

• Özet/Abstract başlıklarında tüm harfler büyük, sola yaslı, 12 punto ve düz/bold yazı tipi kullanılmalıdır. Özet/Abstract metinleri ve Anahtar Kelimeler/Key Words düz yazı tipi, 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

• Metinde aktarılan; gazete, kitap, dergi, sanat eserleri, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar ve marka isimleri gibi ifadeler eğik(italik) olarak yazılmalıdır.

 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

• Sözlü sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır.

• Sözlü bildiri sunum süresi 15 dakikadır. 

 

BİLDİRİ TAM METNİ HAZIRLAMA KURALLARI 

• Bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Etkileşim’in yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi için tıklayınız: etkilesimdergisi.com

Önemli Tarihler
15 Mart 2021

Özet gönderim için son tarih

2 Nisan 2021

Kabul edilen özetlerin ilanı

16 Nisan 2021

Kayıt için son tarih

7 Mayıs 2021

Programın ilanı

26-28 Mayıs 2021

Sempozyum tarihi

7 Haziran 2021

Özet kitapçığının web sitesinde yayınlanması

15 Eylül 2021

Tam metin gönderimi

30 Kasım 2021

Elektronik Bildiri Kitabının Yayınlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi