Bildiri Gönderimi


ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİMİ

•Bildiri tam metinleri 15 Ağustos 2023 tarihine kadar ifig@uskudar.edu.tr adresine gönderilmelidir.

•Bildiri özeti son gönderim tarihi 19 Şubat 2023'tür.

•Bildiri özeti yazım kuralları için buraya tıklayınız.

•Bildiri özetleri sadece sempozyumun internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

•Sözlü bildiri sunumları online veya yüz yüze, poster bildiri sunumları ise sadece yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.

•Web sitesinde yer alan form doldurulduktan sonra Word formatındaki özetler ilgili alana eklenmelidir. 

•Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.

•Bildirilerin kabul edilmesinin ardından bildiri sunumu için kayıt ücreti ödenmelidir.

•Ücret ödemesi yapıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacağı için yeniden form doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.

Önemli Tarihler
19 Şubat 2023

Özet gönderim için son tarih

17 Mart 2023

Kabul edilen özetlerin ilanı

7 Nisan 2023

Kayıt için son tarih

5 Mayıs 2023

Programın ilanı

16-17-18 Mayıs 2023

Sempozyum tarihi

16 Haziran 2023

Özet kitapçığının web sitesinde yayımlanması

15 Ağustos 2023

Tam metin gönderimi

15 Ekim 2023

Elektronik bildiri kitabının yayımlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi