Kurullar


Sempozyum Bilim Kurulu

Unvan Ad, Soyad Kurum
Prof. Dr. Nevzat Tarhan (Bilim Kurulu Onursal Başkanı) Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Akbulut İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Emel Baştürk Akça Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Aysel Aziz Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan Biber İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Mutlu Binark Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Güven Büyükbaykal İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Çelik Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Peyami Çelikcan İstinye Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Dağtaş Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Otay Demir Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mine Demirtaş Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Sevimece Karadoğan Doruk İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Onur Dursun Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Figen Gökalp Ebren Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Senem Ayşe Duruel Erkılıç Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Suat Gezgin Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yeşim Güçdemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman İrvan Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Ceyhan Kandemir İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hale Künüçen Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz Makal Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Seda Mengü İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Özer Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Özçetin İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Özgen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Özgen İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Özlen Özgen Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Defne Özonur Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aydan Özsoy Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar Öztürk Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş İstinye Üniversitesi
Prof. Dr. İdil Sayımer Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Şeker Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Narin Tülay Şeker Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Emre Tandırlı Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Merih Taşkaya Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Tayfun Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer Timisi İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Aytül Tamer Torun Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Aslı Tunç İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Ruhdan Uzun Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Billur Ülger Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Ürper Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Varol Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Yavaşgel İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Yenğin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. R. Ayhan Yılmaz Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan Yüksel Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Şeyda Akyol Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Doğan Arslan İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Dinçer Atlı Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Adalet Görgülü Aydoğdu Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Lemi Baruh Koç Üniversitesi
Doç. Dr. Cihan Becan Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Ceyda Büyükbaykal İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Özgül Dağlı Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. İhsan Eken Medipol Üniversitesi
Doç. Dr. Eren Ekin Ercan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga Erkan Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar Aslan Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Feride Zeynep Güder Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Erol İlhan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Esra İlkay İşler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel Karaduman Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Bilge Şenyüz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep Özarslan Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. İlker Özdemir Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Özdemir Fenerbahçe Üniversitesi
Doç. Dr. Güven Özdoyran İstanbul Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Kurtuluş Özgen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Veli Polat İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Diğdem Sezen İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Esennur Sirer Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Muzaffer Şahin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Kaan Taşbaşı Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Özden Pektaş Turgut Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Ünal Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Yakın İstanbul Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Cem Tutar Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Şaha Burcu Baygül Özpınar Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz Yıldız Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aşçı Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Eyrek Fenerbahçe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Güler Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Özpınar İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çetin Öztürk Gelişim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevda Ünal Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım Üsküdar Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Özdemir Ankara Üniversitesi

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Unvan Ad, Soyad Kurum
Prof. Dr. Nazife Güngör (Düzenleme Kurulu Başkanı) Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Can Diker (Sempozyum Koordinatörü) Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. And Algül Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülrezak Altun Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Âlâ Sivas İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Gül Esra Atalay Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Gülşah Aydın Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. İpek Fatma Çevik Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Asuman Kutlu Beykent Üniversitesi
Doç. Dr. Çeyiz Makal Fairclough Beykoz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Şen Üsküdar Üniversitesi

 

Sekreterya

Unvan Ad, Soyad Kurum
Arş. Gör. Neslihan Bulur Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Zindan Çakıcı Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Yezdan Çelebi Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Selin Maden Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Osman Tosun Üsküdar Üniversitesi

 

Tasarım ve Web İçerik Editörleri

Unvan Ad, Soyad Kurum
Arş. Gör. Dr. Burak Çeber Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Onur Coşkun Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Baran Kahraman Üsküdar Üniversitesi

 

Tanıtım, Haber ve Sunum Editörleri

Unvan Ad, Soyad Kurum
Arş. Gör. Besna Ağın Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Atila Erdemir Üsküdar Üniversitesi
Arş. Gör. Kumsal Kınay Üsküdar Üniversitesi
Önemli Tarihler
19 Şubat 2023

Özet gönderim için son tarih

17 Mart 2023

Kabul edilen özetlerin ilanı

7 Nisan 2023

Kayıt için son tarih

5 Mayıs 2023

Programın ilanı

16-17-18 Mayıs 2023

Sempozyum tarihi

16 Haziran 2023

Özet kitapçığının web sitesinde yayımlanması

15 Ağustos 2023

Tam metin gönderimi

15 Ekim 2023

Elektronik bildiri kitabının yayımlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi