İletişim


10. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu Sekreteryası

Tel: 0 216 400 22 22 Dahili: #2443

ifig@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Neslihan BULUR

neslihan.bulur@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Zindan ÇAKICI

zindan.cakici@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Yezdan ÇELEBİ

yezdan.celebi@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Kumsal KINAY

kumsal.kinay@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Selin MADEN

selin.maden@uskudar.edu.tr

• Arş. Gör. Osman TOSUN

osman.tosun@uskudar.edu.tr

Önemli Tarihler
19 Şubat 2023

Özet gönderim için son tarih

17 Mart 2023

Kabul edilen özetlerin ilanı

7 Nisan 2023

Kayıt için son tarih

5 Mayıs 2023

Programın ilanı

16-17-18 Mayıs 2023

Sempozyum tarihi

16 Haziran 2023

Özet kitapçığının web sitesinde yayımlanması

15 Ağustos 2023

Tam metin gönderimi

15 Ekim 2023

Elektronik bildiri kitabının yayımlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi