Bildiri Gönderimi


BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

• Bildiri özeti son gönderim tarihi 11 Mart 2022'dir.

• Bildiri özeti yazım kuralları için buraya tıklayınız.

• Bildiri özetleri sadece sempozyumun internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sözlü bildiri sunumları online veya yüz yüze, poster bildiri sunumları ise sadece yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.

•  Web sitesinde yer alan form doldurulduktan sonra Word formatındaki özetler ilgili alana eklenmelidir. 

• Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilecektir.  Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.

• Bildirilerin kabul edilmesinin ardından, bildiri sunumu için kayıt ücreti ödenmelidir.

• Ücret ödemesi yapıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacağından, yeniden form doldurulmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

 

Önemli Tarihler
11 Mart 2022

Özet gönderim için son tarih

1 Nisan 2022

Kabul edilen özetlerin ilanı

15 Nisan 2022

Kayıt için son tarih

6 Mayıs 2022

Programın ilanı

16-17-18 Mayıs 2022

Sempozyum tarihi

7 Haziran 2022

Özet kitapçığının web sitesinde yayınlanması

31 Ağustos 2022

Tam metin gönderimi

Kasım 2022

Elektronik Bildiri Kitabının Yayınlanması

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi